Implantaten zijn de basis om ontbrekende tanden en kiezen te vervangen. De implantaat wordt als kunstwortel in het kaakbot gezet, waarna er een kroon, brug of gebitsprothese op bevestigd kan worden. In dit blog leggen we stapsgewijs uit hoe een behandeling met implantaten verloopt.

Voor de behandeling

Om te beoordelen of een implantaat de geschikte oplossing voor u is, zal de tandarts of implantoloog uw mond zorgvuldig onderzoeken. Onderdeel van het onderzoek is onder andere het maken van röntgenfoto’s van uw kaken en gebit.

De eerste fase

Tijdens de eerste fase van de behandeling plaatst de implantoloog een implantaat in het kaakbot onder het tandvlees. Als het implantaat goed geplaatst is, wordt het tandvlees weer dichtgemaakt met hechtingen. Tijdens het genezingsproces van het tandvlees hecht het implantaat zich aan het kaakbot en aan het tandvlees. Dit proces duurt enkele maanden.

Samenvattend verloopt de eerste fase als volgt:

  1. De implantoloog opent het tandvlees op de plaats van de missende tand of kies
  2. Vervolgens boort hij/zij in het kaakbot om ruimte te maken voor het implantaat
  3. Daarna plaatst de implantoloog het implantaat in het kaakbot
  4. Het tandvlees wordt afgesloten en gehecht, waarna het genezingsproces start

De tweede fase

Als het tandvlees volledig genezen is start de tweede fase van de behandeling. In de tweede fase  bevestigt de tandarts of de implantoloog een opbouw op het implantaat. De opbouw is de basis die de kroon, brug of prothese met het implantaat verbindt. In sommige praktijken worden de eerste en de tweede fase van de behandeling in één fase uitgevoerd.

De tweede fase verloopt doorgaans als volgt:

  1. Als het genezingsproces voltooid is, plaatst de implantoloog of tandarts een opbouw op het implantaat.
  2. Vervolgens wordt er een kunsttand of worden er meerdere kunsttanden op de opbouw bevestigd, d.w.z. een kroon, brug of gebitsprothese.

Kroon, brug of prothese?

Bij het vervangen van meerdere tanden of al uw tanden wordt een vaste brug of een (gedeeltelijke) gebitsprothese op de implantaten geplaatst. Een brug is een tandheelkundige restauratie die een of meerdere ontbrekende tanden of kiezen vervangt. Een gebitsprothese vervangt alle tanden en kiezen in een boven- of onder kaak of beide kaken. De protheses worden stevig op zijn plaats gehouden door de implantaten aan weerszijden van de ontbrekende tanden en kiezen.